Υπηρεσίες
Κοινωνικό Φαρμακείο Αλεξανδρούπολης

dalexkoinonikofarmakeio.jpg9Το Κοινωνικό Φαρμακείο παρέχει, σε ωφελούμενα άτομα, δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία εξασφαλίζει η δομή στους ωφελούμενους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων είναι να διαμένουν στον ΔήμοΑλεξανδρούπολης.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο έχει ως σκοπό την φαρμακευτική περίθαλψη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την καταπολέμηση της φτώχειας.

Παράλληλα παρέχεται στους ωφελούμενους του προγράμματος ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση και υποστήριξη από τον κοινωνικό λειτουργό που στελεχώνει τη δομή.

 

Για περαιτέρω διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης μπορούν να επικοινωνούν με το αντίστοιχο Γραφείο Διαμεσολάβησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Βεβαίωση διακοπής ασφάλισης ή υπεύθυνη δήλωση ότι είναι πλήρως ανασφάλιστοι
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Εκκαθαριστικό 2013 ή του 2014 (να μη ξεπερνά τα 9000 ευρώ)
  • Φωτοτυπία κάρτα ανεργίας (2 πλευρές) ή υπεύθυνη δήλωση ότι είναι άνεργοι.
  • 2 πρόσφατες φωτογραφίες
  • Αν πρόκειται να ασφαλιστούν ανήλικα τέκνα, 2 πρόσφατες φωτογραφίες για το κάθε τέκνο

Τα νέα μας

twitter

Twitter
 


twitter

Facebook
 
 


twitter

YouTube
 

Ενδεικτικές φωτογραφίες

Our Newsletter