Υπηρεσίες
Δημοτικός Λαχανόκηπος Αλεξανδρούπολης

dalexdimotikoslaxanokipos.jpg7Ο Δημοτικός Λαχανόκηπος είναι μια κοινωνική δομή χωρισμένη σε ισομερή τεμάχια.

Σε κάθε ωφελούμενο παραχωρείται κηπάριο για να καλλιεργήσει οπωροκηπευτικά που θα προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών της οικογένειάς του σε τρόφιμα. Επιπλέον το 10% κάθε παραγωγής αποστέλλεται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του αντίστοιχου Δήμου ώστε να ωφεληθούν επιπλέον άτομα.

Παράλληλα μέσω της κοινωνικής λειτουργού της δομής παρέχονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και υποστήριξης των ωφελουμένων.

 

Η επιλογή των ωφελούμενων γίνεται με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και συγκεκριμένα με βάση:

1. Το οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα που εμφανίζεται στο αντίγραφο του εκκαθαριστικού της Εφορίας.

2. Την επαγγελματική και οικογενειακή κατάσταση.

Κατά προτεραιότητα επιλέγονται άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ και πολίτες με τα χαμηλότερα εισοδήματα, με προτεραιότητα σε αυτούς που είναι κάτοικοι Αλεξανδρούπολης.

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τους ενδιαφερόμενους είναι:

  • Φωτοτυπία ταυτότητας η διαβατηρίου με την άδεια παραμονής
  • Εκκαθαριστικό του 2013 ή του 2014
  • Ε9 του 2013 ή του 2014 (απαραίτητη προϋπόθεση να μην υπάρχει αγροτεμάχιο στο όνομα του αιτούντα εντός πόλης)
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Φωτοτυπία κάρτα ανεργίας (2 πλευρές) του αιτούντα και του/της συζύγου εφόσον είναι άνεργος/η

 

Οι δικαιούχοι που επιλέγονται, εγκαθίστανται στο Δημοτικό Λαχανόκηπο για ένα έτος με δικαίωμα ανανέωσης για δεύτερο έτος κατόπιν νέας αίτησης. Τα εργαλεία, τα φυτοχώματα και το νερό παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ από την Εταιρεία και το δήμο. Στο χώρο υπάρχει γεωπόνος που παρέχει επιστημονική υποστήριξη στους καλλιεργητές. Η καλλιέργεια γίνεται αποκλειστικά με βιολογική μέθοδο. Ο χώρος του Δημοτικού Λαχανόκηπου είναι προσβάσιμος για τους δικαιούχους καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας καθώς διαθέτουν κλειδί της κεντρικής εισόδου του χώρου και φροντίζουν για το κλείδωμά της κατά την αποχώρησή τους. Όποιος δεν καλλιεργεί ή παραιτείται του δικαιώματος του αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα. 

Πληροφορίες για τη δομή μπορείτε να λάβετε από το  Γραφείο Διαμεσολάβησης Αλεξανδρούπολης (25510-26977).

Τα νέα μας

twitter

Twitter
 


twitter

Facebook
 
 


twitter

YouTube
 

Ενδεικτικές φωτογραφίες

Our Newsletter