Τηλ. Κέντρο
+30 210 9022010

Θέσεις Εργασίας

Θέσεις Εργασίας

Στα πλαίσια ενημέρωσης της βάσης δεδομένων υποψηφίων συνεργατών της εταιρείας καλούνται ενδιαφερόμενοι για τις παρακάτω ειδικότητες να αποστείλουν πλήρες και ενημερωμένο βιογραφικό.

Οι ειδικότητες ενδιαφέροντος είναι :

  • - κοινωνικοί λειτουργοί
  • - ψυχολόγοι
  • - νοσηλευτές
  • - διοικητικοί
  • - γενικών καθηκόντων
  • - γραμματεία
  • - πληροφορικής

(Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προκήρυξη θέσεων εργασίας ).

Επισυνάψτε  τα ακόλουθα : Βιογραφικό Σημείωμα , Συνοδευτική Επιστολή , Φωτογραφία

Αποστολή στο hr@xenioszeus.org.gr 

logo xenios

Η εταιρεία «Ξένιος Ζεύς» ΑμΚΕ ιδρύθηκε το 2001, είναι πιστοποιημένος Φορέας Παροχής  Κοινωνικής Φροντίδας, Πιστοποιημένος Φορέας Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μέλος του United Global Compact και CSR in Greece.

Copyright © 2021-2022. XENIOS. Powered by SILICONTECH Inc.