Τηλ. Κέντρο
+30 210 9022010

Τα νέα μας

Εγκαίνια Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση στην Τρίπολη

Στην Τρίπολη εγκαινιάστηκε η πρώτη Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση, Η νέα Δομή απευθύνεται σε έφηβους και νεαρούς ενήλικες, οι οποίοι διαμένουν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, που είτε έχουν υποστεί το πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο είτε υπάρχει υποψία για εμφάνιση συμπτωμάτων ψύχωσης.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες της νέας Μονάδας είναι δωρεάν και παρέχονται ακόμα και στο σπίτι των ασθενών αν χρειαστεί, με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση και την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων των ψυχωτικών διαταραχών στα αρχικά τους στάδια, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι μακροχρόνιες επιπτώσεις από την εξέλιξή τους, να αποτραπούν οι πιθανότητες υποτροπών, να βελτιωθεί η λειτουργικότητα των ασθενών και να διευκολυνθεί η επανένταξη τους στο εργασιακό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον. Για την έγκαιρη ανίχνευση των νέων περιστατικών, η Δομή συνεργάζεται στενά με τις υπόλοιπες μονάδες ψυχικής υγείας καθώς και με όλους τους δημόσιους ή μη, κοινοτικούς φορείς.

Στις δωρεάν προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνεται η εκπόνηση εξατομικευμένου σχεδίου φροντίδας, για το ίδιο το άτομο και τους φροντιστές του, η αποκατάσταση, η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και η παραπομπή σε άλλη Δομή εφόσον απαιτείται. Επίσης παρέχεται συμβουλευτική ατομική ή και ομαδική και συμβουλευτική οικογένειας. εκπαίδευση σε κοινωνικές και ατομικές δεξιότητες και σε επαγγελματικό προσανατολισμό, καθώς και συμμετοχή σε ψυχαγωγικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε συνεργασία με φορείς και δραστηριότητες της κοινότητας. Οι υπηρεσίες της Μονάδας παρέχονται σε εξωνοσοκομειακό φιλικό περιβάλλον, λαμβάνοντας μέριμνα για την αποφυγή της στιγματοποίησης των ωφελούμενων. Επίσης από τη Δομή οργανώνονται δράσεις ενημέρωσης για την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος και των προκαταλήψεων που σχετίζονται με τις ψυχικές διαταραχές.

logo xenios

Η εταιρεία «Ξένιος Ζεύς» ΑμΚΕ ιδρύθηκε το 2001, είναι πιστοποιημένος Φορέας Παροχής  Κοινωνικής Φροντίδας, Πιστοποιημένος Φορέας Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μέλος του United Global Compact και CSR in Greece.

Copyright © 2021-2022. XENIOS. Powered by SILICONTECH Inc.