Τηλ. Κέντρο
+30 210 9022010

Τα νέα μας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Οικοτροφείο Περιφερειακή ενότητα Πειραιά

Η εταιρεία ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ για τη στελέχωση νέας Δομής Ψυχικής Υγείας, προκηρύσσει θέσεις εργασίας για το Οικοτροφείο τύπου Α1, στην Περιφερειακή ενότητα Πειραιά.

 Για τη Μονάδα η εταιρεία αναζητά ειδικότητες:

  •  Νοσηλευτών
  •  Γενικών Καθηκόντων

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο ακόλουθο έντυπο:

1. Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  Οικοτροφείο Α1 Πειραιάς  

 Υποβολές αιτήσεων από  02/06 εως και 16/06/2023  στη σελίδα https://application.scag.gr/

 

Οριστικά αποτελέσματα - Οικοτροφείο Περιφερειακή ενότητα Δυτικού

Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε τα οριστικά αποτελέσματα για το Οικοτροφείο, στην Περιφερειακή ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών.

ΟΙΚ23ΔΤΑ2 Οριστικά αποτελέσματα

Ενημέρωση - Ανάρτηση αποτελεσμάτων προκηρύξεων

Σας ενημερώνουμε ότι η ανάρτηση των αποτελεσμάτων για τις προκηρύξεις 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -  Οικοτροφείο Περιφερειακή ενότητα Ηλείας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -  Οικοτροφείο Περιφερειακή ενότητα Λάρισας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -  Οικοτροφείο Περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Οικοτροφείο Περιφερειακή ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -  Οικοτροφείο Περιφερειακή ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -  Οικοτροφείο Περιφερειακή ενότητα Πειραιά

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -  Οικοτροφείο Περιφερειακή ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -  Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση ,Περιφερειακή ενότητα Ρόδου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -  Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση ,Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -  Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση ,Περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας

 

θα λαμβάνει χώρα σταδιακά με ξεχωριστές αναρτήσεις για κάθε πρόσκληση. 

Εγκαίνια Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση στην Τρίπολη

Στην Τρίπολη εγκαινιάστηκε η πρώτη Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση, Η νέα Δομή απευθύνεται σε έφηβους και νεαρούς ενήλικες, οι οποίοι διαμένουν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, που είτε έχουν υποστεί το πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο είτε υπάρχει υποψία για εμφάνιση συμπτωμάτων ψύχωσης.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες της νέας Μονάδας είναι δωρεάν και παρέχονται ακόμα και στο σπίτι των ασθενών αν χρειαστεί, με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση και την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων των ψυχωτικών διαταραχών στα αρχικά τους στάδια, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι μακροχρόνιες επιπτώσεις από την εξέλιξή τους, να αποτραπούν οι πιθανότητες υποτροπών, να βελτιωθεί η λειτουργικότητα των ασθενών και να διευκολυνθεί η επανένταξη τους στο εργασιακό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον. Για την έγκαιρη ανίχνευση των νέων περιστατικών, η Δομή συνεργάζεται στενά με τις υπόλοιπες μονάδες ψυχικής υγείας καθώς και με όλους τους δημόσιους ή μη, κοινοτικούς φορείς.

Στις δωρεάν προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνεται η εκπόνηση εξατομικευμένου σχεδίου φροντίδας, για το ίδιο το άτομο και τους φροντιστές του, η αποκατάσταση, η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και η παραπομπή σε άλλη Δομή εφόσον απαιτείται. Επίσης παρέχεται συμβουλευτική ατομική ή και ομαδική και συμβουλευτική οικογένειας. εκπαίδευση σε κοινωνικές και ατομικές δεξιότητες και σε επαγγελματικό προσανατολισμό, καθώς και συμμετοχή σε ψυχαγωγικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε συνεργασία με φορείς και δραστηριότητες της κοινότητας. Οι υπηρεσίες της Μονάδας παρέχονται σε εξωνοσοκομειακό φιλικό περιβάλλον, λαμβάνοντας μέριμνα για την αποφυγή της στιγματοποίησης των ωφελούμενων. Επίσης από τη Δομή οργανώνονται δράσεις ενημέρωσης για την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος και των προκαταλήψεων που σχετίζονται με τις ψυχικές διαταραχές.

Συγκεντρωτική ανάρτηση - Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος νέων Δομών Ψυχικής Υγείας

Σας ενημερώνουμε ότι σε όλες τις προσκλήσεις δίνεται παράταση υποβολής αιτήσεων έως και την 27/04/2023

 

Εδώ θα βρείτε τους συνδέσμους για όλες τις τρέχουσες προκηρύξεις νέων Δομών Ψυχικής Υγείας σε όλη την επικράτεια :

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -  Οικοτροφείο Περιφερειακή ενότητα Ηλείας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -  Οικοτροφείο Περιφερειακή ενότητα Λάρισας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -  Οικοτροφείο Περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Οικοτροφείο Περιφερειακή ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -  Οικοτροφείο Περιφερειακή ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -  Οικοτροφείο Περιφερειακή ενότητα Πειραιά

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -  Οικοτροφείο Περιφερειακή ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -  Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση ,Περιφερειακή ενότητα Ρόδου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -  Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση ,Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -  Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση ,Περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας

 

 

logo xenios

Η εταιρεία «Ξένιος Ζεύς» ΑμΚΕ ιδρύθηκε το 2001, είναι πιστοποιημένος Φορέας Παροχής  Κοινωνικής Φροντίδας, Πιστοποιημένος Φορέας Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μέλος του United Global Compact και CSR in Greece.

Copyright © 2021-2022. XENIOS. Powered by SILICONTECH Inc.