Τηλ. Κέντρο
+30 210 9022010

Τα νέα μας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Οικοτροφείο Περιφερειακή ενότητα Λάρισας

Η εταιρεία ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ για τη στελέχωση νέας Δομής Ψυχικής Υγείας, προκηρύσσει θέσεις εργασίας για το Οικοτροφείο τύπου Α1, στην Περιφερειακή ενότητα Λάρισας.

 Για το Οικοτροφείο η εταιρεία αναζητά ειδικότητες:

  •  Γενικών Καθηκόντων

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο ακόλουθο έντυπο:

1. Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Οικοτροφείο Α1 Λάρισα  

 

 Υποβολές αιτήσεων από  02/06 εως και 16/06/2023 στη σελίδα https://application.scag.gr/

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Οικοτροφείο Περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου

Η εταιρεία ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ για τη στελέχωση νέας Δομής Ψυχικής Υγείας, προκηρύσσει θέσεις εργασίας για το Οικοτροφείο τύπου Α1, στην Περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου.

 Για το Οικοτροφείο η εταιρεία αναζητά ειδικότητες:

  •  Νοσηλευτών

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο ακόλουθο έντυπο:

1. Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Οικοτροφείο Α1 Ρέθυμνο 

 Υποβολές αιτήσεων από  02/06 εως και 16/06/2023   στη σελίδα https://application.scag.gr/

Οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων θα έχουν ισχύ για τέσσερις μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης τους. 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Οικοτροφείο Περιφερειακή ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών

Η εταιρεία ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ για τη στελέχωση νέας Δομής Ψυχικής Υγείας, προκηρύσσει θέσεις εργασίας για το Οικοτροφείο Α1, στην Περιφερειακή ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών

 Για το Οικοτροφείο η εταιρεία αναζητά ειδικότητες:

  •  Νοσηλευτών
  •  Γενικών Καθηκόντων

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο ακόλουθο έντυπο:

1. Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Οικοτροφείο Α1 Δυτικός Τομέας Αθηνών 

 

 Υποβολές αιτήσεων από  02/06 εως και 16/06/2023   στη σελίδα https://application.scag.gr/

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Οικοτροφείο Περιφερειακή ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών

Η εταιρεία ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ για τη στελέχωση νέας Δομής Ψυχικής Υγείας, προκηρύσσει θέσεις εργασίας για το Οικοτροφείο τύπου Α6, στην Περιφερειακή ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών.

 Για το Οικοτροφείο η εταιρεία αναζητά ειδικότητες:

  •  Νοσηλευτών
  •  Γενικών Καθηκόντων

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο ακόλουθο έντυπο:

1. Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Οικοτροφείο Α6 Βόρειος Τομέας Αθηνών 

 

Υποβολές αιτήσεων από  01/06 εως και 16/06/2023  στη σελίδα https://application.scag.gr/

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Οικοτροφείο Περιφερειακή ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών

Η εταιρεία ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ για τη στελέχωση νέας Δομής Ψυχικής Υγείας, προκηρύσσει θέσεις εργασίας για το Οικοτροφείο τύπου Α1, στην Περιφερειακή ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών.

 Για το Οικοτροφείο η εταιρεία αναζητά ειδικότητες:

  •  Νοσηλευτών

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο ακόλουθο έντυπο:

1. Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Οικοτροφείο Α1 Νότιος Τομέας Αθηνών  

 

 Υποβολές αιτήσεων από  01/06 εως και 16/06/2023   στη σελίδα https://application.scag.gr/

 

logo xenios

Η εταιρεία «Ξένιος Ζεύς» ΑμΚΕ ιδρύθηκε το 2001, είναι πιστοποιημένος Φορέας Παροχής  Κοινωνικής Φροντίδας, Πιστοποιημένος Φορέας Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μέλος του United Global Compact και CSR in Greece.

Copyright © 2021-2022. XENIOS. Powered by SILICONTECH Inc.