Τηλ. Κέντρο
+30 210 9022010

Ο Φορέας

Σχετικά με εμάς...

Η εταιρεία ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ είναι αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα η οποία ιδρύθηκε το 2001 και δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας, εκπαίδευσης & κοινωνικής μέριμνας με πλήθος διαφορετικών υπηρεσιών και εξυπηρετούμενων.

Είναι πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας, μέλος του United Global Compact και CSR in Greece, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και διαθέτει πιστοποίηση εκτέλεσης έργων ΕΣΠΑ και πιστοποιήσεις:

ISO 9001:2015

EN 15224:2016

ISO 27001:2013

ISO 22000:2005

       ISO 37001:2016

ενώ είναι βραβευμένη με το EFQM Excellence Award,

διευκολύνοντας έτσι την ανάληψη και εφαρμογή νέων έργων.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Παρέχονται υπηρεσίες Κοινωνικής Υποστήριξης & Μέριμνας σε συνεργασία με δήμους σε όλη τη χώρα μέσα από δράσεις κοινωνικής αρωγής (Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας—Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών) σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη και πλήττονται από τη φτώχεια. Ο αριθμός των εξυπηρετούμενων ξεπερνά τις 35.000 άτομα σε όλη την επικράτεια μέσα από ένα ευρύ δίκτυο μονάδων.

Στον τομέα της υγείας λειτουργούν 7 Μονάδες Ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης κλειστού τύπου-Οικοτροφεία για άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές. Τα οικοτροφεία λειτουργούν στο νομό Αττικής, στο νομό Χανιών, Ρεθύμνου και στο νομό Λασιθίου όπου διαμένουν και υποστηρίζονται συνολικά 130 ασθενείς. Επίσης, λειτουργεί 1 Συμβουλευτικό Θεραπευτικό Κέντρο Ημέρας για ενήλικες που αντιμετωπίζουν ψυχιατρικά προβλήματα, στο νομό Αττικής, καθώς επίσης και 1 Μονάδα Υποστήριξης Εργαζομένων, με στήριξη στην ισότητα, τη διαφορετικότητα, ενάντια στις διακρίσεις και το εργασιακό άγχος, όπου καθημερινά παρέχονται υπηρεσίες ψυχικής υγείας μέσα σε ένα περιβάλλον αποδοχής, ασφάλειας, ελεύθερης έκφρασης και συνεχούς μάθησης από εξειδικευμένο προσωπικό, 3 Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση καθώς και 2 Μονάδες Οικοτροφείων για άτομα με οργανικά ψυχοσύνδρομα, νόσο Alzheimer και συναφείς διαταραχές.

Επιπλέον παρέχονται υπηρεσίες εκπαίδευσης σε συνεργασία με ανώτατα & ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε φοιτητές, ομάδες εθελοντών, επαγγελματίες και ιδιώτες.

Το Όραμά μας

Η καθιέρωση της εταιρείας, ως «εταιρεία-πρότυπο» στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, εξωνοσοκομειακής νοσηλείας, αποθεραπείας, αποκατάστασης και επανένταξης, καθώς και η διεύρυνση των δραστηριοτήτων μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου συνεργασιών με κέντρα και μονάδες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

«Ξένιος Ζεύς» ΑμΚΕ

Η Αποστολή μας

Η παροχή υψηλής ποιότητας, ολοκληρωμένων, εξατομικευμένων υπηρεσιών μέριμναςστέγασηςαποκατάστασηςεπανένταξης και αποθεραπείας από άριστα εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό εξασφαλίζοντας τη μεγιστοποίηση του οφέλους για τους ωφελούμενους. Η επιστημονική κατάρτιση, η συνεχής εκπαίδευση και η εξειδίκευσηαποτελεί κριτήριο για τη στελέχωση της εταιρείας ενώ παράλληλα έχει υιοθετηθεί ως δομική διαδικασία της λειτουργίας της. 

Οι Στόχοι μας

Η ικανοποίηση των εξυπηρετουμένων, η αναγνωρισιμότητα και η αναμνησιμότητα μέσα από την οργάνωση ενός υποδειγματικού επιπέδου επιστημονικών, θεραπευτικών και αποκαταστασιακών διαδικασιών, προσανατολισμένων στη βέλτιστη πρόσφορα προς τον Άνθρωπο.
logo xenios

Η εταιρεία «Ξένιος Ζεύς» ΑμΚΕ ιδρύθηκε το 2001, είναι πιστοποιημένος Φορέας Παροχής  Κοινωνικής Φροντίδας, Πιστοποιημένος Φορέας Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μέλος του United Global Compact και CSR in Greece.

Copyright © 2021-2022. XENIOS. Powered by SILICONTECH Inc.