Τηλ. Κέντρο
+30 210 9022010

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Η Εταιρεία αναπτύσσει δομές ψυχικής υγείας στις οποίες προσφέρονται εξειδικευμένες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε άτομα που έχουν ψυχολογικά-ψυχιατρικά προβλήματα.

Ειδικότερα μέσω μονάδων ανοικτού τύπου (κέντρα ημέρας, ΜΕΠ) και κλειστού (οικουτροφεία)
 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ «ΑΝΕΛΙΞΗ»

Η Ταυτότητα του Κέντρου Ημέρας

Το Κέντρο Ημέρας, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Νέου Κόσμου στην Αθήνα, παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και αποκατάστασης ανοιχτού τύπου. Σκοπός του είναι η πρόληψη της εκδήλωσης ψυχικών διαταραχών και υποτροπών, η αποφυγή των εισαγωγών και επανεισαγωγών σε ψυχιατρικά νοσοκομεία, η ψυχοκοινωνική επανένταξη και λειτουργική αυτονόμηση των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, η υποστήριξη της οικογένειας, η υποστήριξη του πληθυσμού της κοινότητας σε θέματα που σχετίζονται με τη ψυχική υγεία, καθώς και η ανάληψη δράσεων για τον αποστιγματισμό της ψυχικής νόσου. Παράλληλα, το Κέντρο Ημέρας αποτελεί χώρο κλινικής άσκησης νέων λειτουργών ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης επαγγελματιών ψυχικής υγείας και εθελοντών.

 

Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός-Παρεχόμενες Υπηρεσίες

  • Ενήλικες που πάσχουν από κάποια ψυχική νόσο

Το Κέντρο Ημέρας παρέχει δομημένες θεραπευτικές δραστηριότητες σε ενήλικες με διάγνωση ψυχικής νόσου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

α. Ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής-ψυχοεκπαίδευσης

β. Ομάδες ψυχοεκπαίδευσης

γ. Απαρτιωτικό Ψυχολογικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα για τη Σχιζοφρένεια
(Integrated Ρsychological Τherapy for Schizophrenia Patients- IPT)

δ. Υποστήριξη από την Κοινωνική Υπηρεσία του Κέντρου  (πληροφόρηση, συμβουλευτική, παραπομπή, προώθηση ατομικών δικαιωμάτων, κοινωνικοπρονοιακά ζητήματα, ενημέρωση και παραπομπή για ένταξη σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, εξασφάλιση διαφόρων παροχών στα πλαίσια του προγράμματος του Κέντρου, επισκέψεις κατ' οίκον)

ε. Ομάδες ανάπτυξης  δεξιοτήτων (εργοθεραπεία, ομάδες ειδικών θεραπειών, υποστηρικτικές ομάδες)

στ. Ομάδες ψυχοκοινωνικής επανένταξης και κοινωνικοποίησης (ψυχαγωγικές και  εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός του Κέντρου, συμμετοχή σε πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα κ.α.)

  • Ενήλικες  που έχουν στο οικογενειακό και ευρύτερο περιβάλλον τους κάποιον ψυχικά πάσχοντα. Παρέχονται:

α. Ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής-ψυχοεκπαίδευσης οικογένειας

β. Ομάδες ψυχοεκπαίδευσης οικογένειας

γ. Συμμετοχή σε προγράμματα κοινότητας (δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας)

  • Ενήλικες χωρίς ψυχιατρική διάγνωση που αντιμετωπίζουν κάποιο παροδικό πρόβλημα που σχετίζεται με την ψυχική υγεία (πένθος, κατάθλιψη λόγω οικονομικών προβλημάτων, διαπροσωπικά ζητήματα κ.α.) Παρέχονται:

Ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής υποστήριξης

  • Άτομα  που έχουν ανάγκη από ενημέρωση, συμβουλευτική και παραπομπή. Παρέχονται:

Υποστήριξη από την Κοινωνική Υπηρεσία του Κέντρου (ενημέρωση, συμβουλευτική, παραπομπή, προώθηση ατομικών δικαιωμάτων, κοινωνικοπρονοιακά ζητήματα,  ενημέρωση και ενίσχυση στον επαγγελματικό τομέα,)

  • Φοιτητές, σπουδαστές, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εθελοντές για πρακτική άσκηση και επαγγελματική κατάρτιση. Παρέχεται:

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, αξιολόγηση και εποπτεία.

  • Ευρύτερη κοινότητα. Παρέχονται:

Δράσεις δικτύωσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. (οργάνωση ενημερωτικών ομιλιών, ημερίδων, εκδηλώσεων για την ψυχική υγεία)

 

Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για ραντεβού στο τηλέφωνο 210- 9022010, ώρες 8:00 με 16:00.

ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΩΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ομάδα χειροτεχνίας
logo xenios

Η εταιρεία «Ξένιος Ζεύς» ΑμΚΕ ιδρύθηκε το 2001, είναι πιστοποιημένος Φορέας Παροχής  Κοινωνικής Φροντίδας, Πιστοποιημένος Φορέας Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μέλος του United Global Compact και CSR in Greece.

Copyright © 2021-2022. XENIOS. Powered by SILICONTECH Inc.