Τηλ. Κέντρο
+30 210 9022010
Αναλυτικός Χάρτης
Όλα τα σημεία παρουσία μας στον χάρτη (Σύντομα ...!)

Τα νέα μας

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ «ΑΝΕΛΙΞΗ»- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ


Οι συμμετέχοντες της Ομάδα Μαγειρικής του Κέντρου Ημέρας «Ανέλιξη», παρουσίασαν στο χώρο μας το βιβλίο τους «Σπιτικές Συνταγές με Συνεργασία», με προσκεκλημένους νυν και παλαιούς εξυπηρετούμενους της Μονάδας, τους συγγενείς τους, φίλους, καθώς και συνεργάτες του Φορέα μας Περήφανα μοιραζόμαστε μαζί σας την εξαιρετική δουλειά τους στον παρακάτω σύνδεσμο!

Ξενιος Ζευς - Σπιτικές Συνταγές με συνεργασία

 

Λίγα Λόγια για το βιβλίο…

Η ομάδα Μαγειρικής του Κέντρου Ημέρας «Ανέλιξη» έχει ως στόχο την ενίσχυση δεξιοτήτων αυτονόμησης του εξυπηρετούμενου πληθυσμού, την εκπαίδευση σε βασικές γνώσεις για την ισορροπημένη διατροφή και υγιεινών τρόπων διατήρησης και παρασκευής των τροφών, την καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης καθώς και την τόνωση αυτοπεποίθησης, αυτεπάρκειας και δημιουργικότητας μέσω της συνεργατικής ολοκλήρωσης μίας μαγειρικής συνταγής και όλων των βημάτων που απαιτούνται για αυτή, από την ανεύρεση της συνταγής, τον προϋπολογισμό αγοράς των υλικών, την ίδια την αγορά και επιλογή υλικών, έως την εκτέλεση και την απόλαυσή της. Λαμβάνοντας υπόψη την πολλαπλή σημαντικότητα και στόχευση της ομάδας αυτής για τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό μας, έχουμε αποφασίσει να φιλοξενείται σταθερά στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που παράσχετε από τη Μονάδα μας, με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους εξυπηρετούμενους που την έχουν ανάγκη να λάβουν εκ περιτροπής την ωφέλειά της. Μέσα στα χρόνια αυτά έχουμε παρατηρήσει με χαρά ομάδες εξυπηρετούμενων να ξεπερνούν τις αρχικές μας προσδοκίες και να παράγουν υψηλότερα αποτελέσματα από την δική μας στόχευση, όπως αυτό το βιβλίο συνταγών που κρατάτε στα χέρια σας και δημιούργησαν οι συμμετέχοντες της ομάδας Μαγειρική κατά την περίοδο Σεπτ. 2018 έως Ιούνιος 2019.

logo xenios

Η εταιρεία «Ξένιος Ζεύς» ΑμΚΕ ιδρύθηκε το 2001, είναι πιστοποιημένος Φορέας Παροχής  Κοινωνικής Φροντίδας, Πιστοποιημένος Φορέας Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μέλος του United Global Compact και CSR in Greece.

Copyright © 2021-2022. XENIOS. Powered by SILICONTECH Inc.