Τηλ. Κέντρο
+30 210 9022010
Αναλυτικός Χάρτης
Όλα τα σημεία παρουσία μας στον χάρτη (Σύντομα ...!)

Υπηρεσίες Υποστήριξης & Κοινωνικής Μέριμνας / Έργα ΕΣΠΑ

Υπηρεσίες Υποστήριξης και Κοινωνικής Μέριμνας

Η εταιρία στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της με την κοινότητα συμμετέχει και αναπτύσσει  δράσεις που αφορούν κοινωνικές δομές οι οποίες παρέχουν μία δέσμη υπηρεσιών προς τους πολίτες, για την αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας, με δικτυωμένες υπηρεσίες και δομές που συνδράμουν την κοινότητα, υποστηρίζουν και ενδυναμώνουν άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Στόχος είναι η μείωση τους αριθμού των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή/και υφίστανται υλικές στερήσεις & η δημιουργία δικτύου κοινωνικής ασφάλειας κατά του κοινωνικού αποκλεισμού, το οποίο θα διασφαλίζει την πρόσβαση για όλους σε βασικές υπηρεσίες, όπως ιατρική περίθαλψη, σίτιση, στέγαση και εκπαίδευση.

Σε συνεργασία με Δήμους σε όλη τη χώρα υλοποίει τα εξής Επιχειρησιακά Προγράμματα «Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών»:

Δομή παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, στο δήμο Ρεθύμνου

Οι Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών στο Δήμο Ρεθύμνου αποτελούνται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο και τη Δομή Παροχής Συσσιτίου.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο παρέχει τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη ψυχαγωγίας κλπ, σε ωφελούμενα άτομα που το έχουν ανάγκη με τρόπο που εξασφαλίζεται η ισονομία και η αξιοπρέπειά τους. Λειτουργεί με σταθερό ωράριο και η διανομή των προϊόντων γίνεται σε τακτική βάση. Η δομή στελεχώνεται από μια κοινωνική λειτουργό και ένα άτομο γενικών καθηκόντων.

Η Δομή παροχής Συσσιτίου παρέχει υπηρεσίες σίτισης σε άστεγους και άπορους πολίτες που έχουν ανάγκη σε ημερήσια βάση. Η δομή στελεχώνεται από διοικητικό προσωπικό ,μια κοινωνική λειτουργό, μια μαγείρισσα, έναν βοηθό μάγειρα και ένα άτομο ως βοηθητικό προσωπικό.

Επιπλέον οι δομές συνεργάζονται με το κέντρο κοινότητας του Δήμου καθώς και με την κοινωνική υπηρεσία αυτού με σκοπό την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών στους ωφελούμενους.

Το έργο υλοποιείται από το εταιρικό σχήμα  μεταξύ των φορέων «Ξένιος Ζευς» ΑμΚΕ και του Δήμου Ρεθύμνου στα πλαίσια του Ε.Π. της Περιφέρειας Κρήτης το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 

PEPDREKP

PEPDREDS1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου Πληροφορίες

Δομή Παροχής Συσσιτίου ΠΛηροφορίες

Περιγραφή έργου

Δομή παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, στο δήμο Νέας Σμύρνης

Οι Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών στο Nέας Σμύρνης αποτελούνται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο και τη Δομή Παροχής Συσσιτίου.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο παρέχει τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής,κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη ψυχαγωγίας κλπ, σε ωφελούμενα άτομα που το έχουν ανάγκη με τρόπο που εξασφαλίζεται η ισονομία και η αξιοπρέπειά τους. Λειτουργεί με σταθερό ωράριο και η διανομή των προϊόντων γίνεται σε τακτική βάση.

Η Δομή παροχής Συσσιτίου παρέχει υπηρεσίες σίτισης σε άστεγους και άπορους πολίτες που έχουν ανάγκη σε ημερήσια βάση.

Επιπλέον οι δομές συνεργάζεται με το κέντρο κοινότητας του Δήμου καθώς και με την κοινωνική υπηρεσία αυτού με σκοπό την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών στους ωφελούμενους.

Το έργο υλοποιείται από το εταιρικό σχήμα μεταξύ των φορέων «Ξένιος Ζευς» ΑμΚΕ και του Δήμου Νέας Σμύρνης στα πλαίσια του Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

PEPDNSKPPEPDNSDS1

Δομή Σίτισης, στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Η Δομή παροχής Συσσιτίου παρέχει υπηρεσίες σίτισηςPEPDAL σε άστεγους και άπορους πολίτες που έχουν ανάγκη σε ημερήσια βάση.

Στελεχώνεται από διοικητικό προσωπικό, ένα μάγειρα, ένα βοηθό μάγειρα και δύο άτομα ως βοηθητικό προσωπικό.

Το έργο υλοποιείται από το εταιρικό σχήμα  μεταξύ των φορέων «Ξένιος Ζευς» ΑμΚΕ και του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με το Πολυκοινωνικό Κέντρο, στα πλαίσια του Ε.Π. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 2

4ν

espa ekt footer

logo xenios

Η εταιρεία «Ξένιος Ζεύς» ΑμΚΕ ιδρύθηκε το 2001, είναι πιστοποιημένος Φορέας Παροχής  Κοινωνικής Φροντίδας, Πιστοποιημένος Φορέας Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μέλος του United Global Compact και CSR in Greece.

Copyright © 2018-2019. XENIOS. Powered by SILICONTECH Inc.