Τηλ. Κέντρο
+30 210 9022010
Αναλυτικός Χάρτης
Όλα τα σημεία παρουσία μας στον χάρτη (Σύντομα ...!)

Τα νέα μας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης εργαζομένων

Για την παροχή υπηρεσιών προκειμένου να υπάρχει αποτελεσματική ψυχοκοινωνική υποστήριξη εργαζομένων, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που βιώνουν εργασιακό άγχος – στρες, ως συνέπεια της πανδημίας Covid-19, προκηρύσσονται οι εξής θέσεις:

  • 3 Ψυχολόγοι 
  • 2 Κοινωνικοί Λειτουργοί
  • 1 Ψυχίατρος 
  • 1 Διοικητικός
  • 1 Ανθρωπιστικών Επιστημών 

με τη διάρκεια της δράσης να ορίζεται στους έξι (6) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης.

 

 Περισσότερες πληροφορίες  θα βρείτε στα ακόλουθα έντυπα:

1. Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

2. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση 

 

 

 

Υποβολές αιτήσεων από  05/04 εως και 24/04/2022 στη σελίδα https://application.scag.gr/

 

 

logo xenios

Η εταιρεία «Ξένιος Ζεύς» ΑμΚΕ ιδρύθηκε το 2001, είναι πιστοποιημένος Φορέας Παροχής  Κοινωνικής Φροντίδας, Πιστοποιημένος Φορέας Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μέλος του United Global Compact και CSR in Greece.

Copyright © 2021-2022. XENIOS. Powered by SILICONTECH Inc.