Τηλ. Κέντρο
+30 210 9022010
Αναλυτικός Χάρτης
Όλα τα σημεία παρουσία μας στον χάρτη (Σύντομα ...!)

Τα νέα μας

Κέντρο Ημέρας «Ανέλιξη» - Απαρτιωτικό Ψυχολογικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα για τη Σχιζοφρένεια – I.P.T. (IntegratedPsychologicalTherapyforSchizophreniaPatients).

Από το 2012 το Κέντρο Ημέρας «Ανέλιξη» έχει εντάξει στις παρεχόμενες υπηρεσίες του το Απαρτιωτικό Ψυχολογικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα για τη Σχιζοφρένεια –I.P.T. (Integrated Psychological Therapy for Schizophrenia Patients).

Το πρόγραμμα Ι.Ρ.Τ. αφορά σε μια ομαδική θεραπευτική προσέγγιση που στοχεύει στη μείωση των γνωστικών ελλειμμάτων και των διαταραχών στην επεξεργασία πληροφοριών, στη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων, στην αύξηση της ποιότητας ζωής των συμμετεχόντων, καθώς και στην καλύτερη προσαρμογή τους σε σημαντικούς τομείς της ζωής.

Από την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος στο Κέντρο μας έχουν ολοκληρωθεί τέσσερις διαφορετικές θεραπευτικές ομάδες, περίπου μία ανά διετία, με εξαιρετικά αποτελέσματα στην λειτουργική αποκατάσταση των συμμετεχόντων.

Η επταετής εμπειρία μας στο Απαρτιωτικό θεραπευτικό πρόγραμμα (Ι.Ρ.Τ) έχει αποδείξει ότι αποτελεί  μια από τις πιο εξειδικευμένες, απαιτητικές , αλλά και αποτελεσματικές θεραπευτικές παρεμβάσεις για τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό του Κέντρου μας και έχει καθιερωθεί ως αναπόσπαστο μέρος του θεραπευτικού μας προγράμματος.

Τον Οκτώβριο του 2019, στο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Θεραπειών που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη (https://www.cbt2019.gr/)θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της εφαρμογής του Ι.Ρ.Τ και θα έχουμε την ευκαιρία να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους σύνεδρους για τις δυνατότητες της θεραπευτικής αυτής  προσέγγισης.

logo xenios

Η εταιρεία «Ξένιος Ζεύς» ΑμΚΕ ιδρύθηκε το 2001, είναι πιστοποιημένος Φορέας Παροχής  Κοινωνικής Φροντίδας, Πιστοποιημένος Φορέας Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μέλος του United Global Compact και CSR in Greece.

Copyright © 2021-2022. XENIOS. Powered by SILICONTECH Inc.